MTB - MEDVEDÍ OKRUH

2% z dane

Prečo by ste mali dať 2% z daní práve o.z. Medveďák?

Občianske združenie Medveďák Rajec je organizátorom amatérskych cyklistických pretekov na horských bicykloch Medvedí okruh. Preteky sú určené pre všetky vekové kategórie , pre mužov pripravujeme 4 kategórie (muži do 39 rokov, muži do 49 rokov, muži do 59 rokov,muži nad 60 rokov), ďalšie kategórie sú ženy, juniori, juniorky a nezabúdame ani na deti do 14 rokov, ktoré môžu pretekať v sprievode dospelej osoby. Trať pretekov býva vytýčená v zalesnenej Porubskej doline v k.ú. Rajec a vedie sčasti po údolnej ceste dolinou, sčasti po lesných cestách – zvážniciach na severovýchodných svahoch bočného hrebeňa Lúčanskej Malej Fatry a v mužských kategóriach na menšej vzdialenosti aj turistickým chodníkom na hrebeni Malej Fatry.

Aj keď sa tím organizátorov za uskutočnených 27 ročníkov vykryštalizoval a pracuje len s malými obmenami, ako samostatný subjekt funguje o.z. Medveďák od roku 2021 , kedy sme sa odčlenili od Maratónklubu, pod hlavičkou ktorého sme organizovali preteky od 1. ročníka. Aj z tohto dôvodu sa boríme s nedostatkom finančných prosriedkov a základného vybavenia, potrebného k organizovaniu pretekov v náročnom a značne členitom horskom prostredí.

Preto sa obraciame na naších priaznivcov, nadšencov horskej cyklistiky a fandov voľnočasových aktivít vôbec, na živnostníkov, SZČO a podnikateľské subjekty, so žiadosťou o poskytnutie 2% z odvedených daní. Finančné prostriedky, získané od Vás, využijeme na skvalitnenie prípravy a samotnej organizácie pretekov, na prehĺbenie propagačnej činnosti pred pretekmi a na zabezpečenie základného vybavenia. Tu je teraz najaktuálnejšou a najpotrebnejšou úlohou zakúpenie kvalitnej časomiery, ktorá nám umožní spracovať konečné výsledky pretekov v jednotlivých kategóriach , vytlačiť výsledkovú listinu hneď po pretekoch a zároveň ich aj prezentovať na našej webovej stránke. Naším zámerom je zakúpenie takej časomiery, ktorú by sme mohli postupne dopĺňať o ďalšie komponenty, umožňujúce prezentovať ďalšie výsledky, napr. medzičasy na jednotlivých bodoch, priemernú rýchlosť jednotlivých pretekárov a ďalšie údaje ku komplexným výsledkom pretekov.
Všetkým tým, ktorí nás podporia, vyslovujeme úprimnú vďaku za pomoc a ochotu.

Tu si môžete stiahnuť tlačivo na poukázanie 2 % z daní vo formáte pdf:

Tlačivo vyhlasenie o poukazani 2% zaplateni dane (pdf)

Medveďák Rajec, občianske združenie,

Ičo :  54 495 016

Adresa :  015 01 Rajec. Obrancov mieru 367/18

Kontakt :  Ing. Jaroslav Stupňan, tel.č. +421 903 630 545, email : info@medvedak.sk

                  Janka Žideková, tel.č. +421 910 925 298, email: jkoledovazidekova@gmail.com