MTB - MEDVEDÍ OKRUH

PROPOZÍCIE

Názov podujatia:

MEDVEĎÁK XXVII ročník.

Organizátor:

MEDVEĎÁK O.Z.

Dátum a miesto podujatia:

17.6.2023 Lúčanská Malá Fatra-Porubská dolina-Elhotná-Palova búda

Kategórie:

VO-M-39  / Veľký okruh Muži do 39 r.

VO-M-49 / Velký okruh Muži od 40 do 49 r.

VO-M-59 / Velký okruh Muži od 50 do 59 r.

VO-M-60 / Velký okruh Muži 60 r. a viac

VO-M-R / Velký okruh Rajčan 20 r. a viac

 

MO -Ž  / Malý okruh Ženy 20 r. a viac

MO-JI  / Malý okruh Juniori od 15 r. do 19 r.

MO-JY / Malý okruh Juniorky od 15 r. do 19 r.

MO-ZI / Malý okruh Žiaci do 14 r.

MO-ŽY / Malý okruh Žiačky do 14 r.

Poučenie pretekárov:

17.6.2023 /sobota/ o 10,45 hod. pre všetky kategórie

Štart pretekov:

17.6.2023 o 11.00 hod. pre všetky kategórie Porubská dolina-Elhotná -Palova búda

Cieľ pretekov:

17.6.2023 /sobota/ Porubská dolina-Elhotná-Palova búda

Vyhlásenie výsledkov, ceny a tombola:

17.6.2023 /sobota/ o 14,00 hod.

Pre prvých troch v každej kategóríí sú pripravené vecné ceny

Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola

Zabezpečenie:

Časomiera : Zuzka tím

Prvá pomoc :RZP Barborka Žideková

Štartovné:

Muži a veteráni prihlásení on-line do 13.6.2023:  18 €

Muži a veteráni prihlásení na mieste:  21 €

Ženy, Juniori, Juniorky,  prihlásení on-line do 13.6.2023:  10 €

Ženy, Juniori, Juniorky,  prihlásení na mieste:  12 €

Žiaci, Žiačky prihlásení na mieste:  0 € / bez suveníru

Štartovné obsahuje prihlasovací a výsledkový servis, technické zabezpečenie trate, zdravotnícke zabezpečenie, značenie trate, občerstvenie v cieli, možnosť umytia bicyklov, ocenenie víťazov, darček pre každého pretekára

MAXIMÁLNY POĆET PRETEKÁROV JE 120.

Štartovné obsahuje:

Prihlasovací a výsledkový servis, časomiera, technické zabezpečenie trate, lekárske zabezpečenie na trati a v cieli, možnosť umytia bicyklov v cieli, administratíva podujatia, výstavba a demontáž areálu, a ocenenie víťazov, účasť v tombole.

Štartovací balíček obsahuje:

1x jedlo (tradičný guľáš z diviny)
1x nápoj (pitný režim nealko nápoje-fy.kofola alebo 0,5L pivo)
1x suvenír pre vopred prihlásených (ponožky)

Prihlasovanie:
Platobné údaje:

Štartovné uhrádzať len do 13. 6. 2023 !!!

Platby realizovať len vkladom alebo prevodom na účet.

Názov banky : Fio banka

IBAN: SK76 8330 0000 0028 0228 9052

Variabilný symbol:  Uvádzajte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (napr. 17062023) 

Do popisu transakcie (Správa pre prijímateľa) : Vždy uvádzajte svoje meno, celé! (aby sme vás ľahšie identifikovali).

POZOR! Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného nie od dátumu prihlásenia!

Vrátenie štartovného:

Štartovné sa nevracia s výnimkou opodstatnených zdravotných problémov napr. zlomenina resp. vážna rodinná udalosť-storno 5 €

V prípade, ak by bola zrušená z dôvodu COVID-19, alebo inej pandémie, epidémie v takom prípade bude storno poplatok 7 € z celkovej výšky štartovného uhradeného prihláseným účastníkom

Podmienky a povinnosti účastníkov:

Latest Blog Posts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

March 12, 2021

The quality of your life is neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum.

March 12, 2021

The quality of your life is neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum.