MTB - MEDVEDÍ OKRUH

PRIHLÁSENIE

Názov podujatia:

MEDVEĎÁK XXVIII ročník.

Dátum a miesto podujatia:

15.6.2024 Lúčanská Malá Fatra-Porubská dolina-Elhotná-Palova búda

Štartovné:

Muži a veteráni prihlásení on-line do 11.6.2024:  20 €

Muži a veteráni prihlásení na mieste od 8:30 hod. – 10:30 hod.:  23 €

Muži a veteráni prihlásení na mieste od 10:30 hod. – 10:55 hod.:  30 €

Ženy, Juniori, Juniorky, Žiaci, Žiačky prihlásení on-line do 13.6.2024:  10 €

Ženy, Juniori, Juniorky, Žiaci, Žiačky prihlásení na mieste od 8:30 hod. – 10:30 hod.:  12 €

Ženy, Juniori, Juniorky, Žiaci, Žiačky prihlásení na mieste od 10:30 hod. – 10:55 hod.:  20 €

Žiaci, Žiačky prihlásení na mieste:  0 € / bez suveníru

Štartovné obsahuje prihlasovací a výsledkový servis, technické zabezpečenie trate, zdravotnícke zabezpečenie, značenie trate, občerstvenie v cieli, možnosť umytia bicyklov, ocenenie víťazov, darček pre každého pretekára

MAXIMÁLNY POĆET PRETEKÁROV JE 120.

Štartovné obsahuje:

Prihlasovací a výsledkový servis, časomiera, technické zabezpečenie trate, lekárske zabezpečenie na trati a v cieli, možnosť umytia bicyklov v cieli, administratíva podujatia, výstavba a demontáž areálu, a ocenenie víťazov, účasť v tombole.

Štartovací balíček obsahuje:

1x jedlo (tradičný guľáš z diviny)
1x nápoj (pitný režim nealko nápoje-fy.kofola alebo 0,5L pivo)
1x suvenír pre vopred prihlásených (ponožky)

Kategórie:

VO-M-39  / Veľký okruh Muži do 39 r.

VO-M-49 / Velký okruh Muži od 40 do 49 r.

VO-M-59 / Velký okruh Muži od 50 do 59 r.

VO-M-60 / Velký okruh Muži 60 r. a viac

VO-M-R / Velký okruh Rajčan 20 r. a viac

 

MO -Ž  / Malý okruh Ženy 20 r. a viac

MO-JI  / Malý okruh Juniori od 15 r. do 19 r.

MO-JY / Malý okruh Juniorky od 15 r. do 19 r.

MO-ZI / Malý okruh Žiaci do 14 r.

MO-ŽY / Malý okruh Žiačky do 14 r.

Veľký Medvedí okruh trať 22 km
Muži20 – 39 1983 - 2002
Muži Masters B40 - 491973 - 1982
Muži Masters C50 - 591963 - 1972
Muži Masters D60 a viac1962 a skôr
Rajčan **20 a viac2002 a skôr

(**) Kategória Rajčan – dospelá osoba s trvalým pobytom mesta Rajec

(*)Kategória Žiaci a žiačky  (súťažná) – 1 dospelá osoba + dieťa/deti vo veku 10 – 14 rokov.

Dvojica štartuje spolu. Ďieťa musí mať písomný súhlas zákonného zástupcu.

Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do kategórie je rok narodenia, čiže vek ktorý účastník dosiahne v roku konania pretekov.

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Pretekari mladší ako 15 rokov môžu štartovať  len s písomným súhlasom zákonného zástupcu a doprovodom počas celej trate!

Platobné údaje:

Štartovné uhrádzať len do 11. 6. 2024 !!!

Platby realizovať len vkladom alebo prevodom na účet.

Názov banky : Fio banka

IBAN: SK76 8330 0000 0028 0228 9052

Variabilný symbol:  Uvádzajte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (napr. 17062000) 

Do popisu transakcie (Správa pre prijímateľa) : Vždy uvádzajte svoje meno, celé! (aby sme vás ľahšie identifikovali).

POZOR! Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného nie od dátumu prihlásenia!

Overenie prihlásenia a zaplatenia:

Vaše prihlásovacie údaje spracujeme do 24 hodin.

Prihlásenie na pretek si možete overiť na stranke www.medvedak.sk/preteky/startovka.

Vyplňte prihlasovací formulár a odošlite: